Thứ Tư, 14/11/2018 - 00:57:19 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 62822293 Cơ quan: (024) 62822260 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn


Báo tuần số ra ngày 08/11/2018 với những thông tin hấp dẫn:

  • <span><span>(BKTO)
- </span><i>Trên cơ sở tiếp thu ý kiến rộng rãi của các ban ngành, các tổ chức nghề
nghiệp và nhân dân, qua nhiều lần chỉnh sửa, Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi,
bổ sung) đã đổi mới hơn và khoa học hơn, thể hiện được tinh thần hướng đến mục
tiêu thực hiện chính sách thuế minh bạch, đơn giản, phù hợp thông lệ quốc tế.
Tuy vậy, bên cạnh những điểm tích cực, một số quy định của Dự thảo Luật Quản lý
thuế (DTLQLT) vẫn còn chồng chéo, không phù hợp với quy định của những bộ luật
đã được Quốc hội thông qua trước đó. Ngoài việc xung đột với Luật Kiểm toán Nhà
nước, một số quy định của DTLQLT còn xung đột cả với Luật Kế toán.</i></span>

<i>&nbsp;</i>

<br><br><span>Tác giả: <b>PGS.TS
ĐẶNG VĂN THANH</b> <br></span>

<i>Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm
toán Việt Nam</i>
  • <span><b><span>(BKTO) - </span></b><i>Tại buổi tập
huấn </i><i>Đề cương kiểm toán việc quản lý,
sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011-2017, Phó Tổng
Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên nhấn mạnh, đ</i><i>ể có thể đáp ứng một cách đầy đủ nhất yêu cầu của Quốc hội,
cuộc kiểm toán </i><i>này </i><i>cần </i><i>lưu ý 3 nội dung trọng tâm: v</i><i>iệc xây dựng, phê duyệt phương án sử dụng đất của </i><i>DN</i><i> cổ phần
hóa khi xác định giá trị </i><i>DN; v</i><i>iệc quản lý, sử dụng đất theo
phương án đã được phê duyệt của DN sau khi cổ phần hóa; v</i><i>iệc xác định giá đất và thực hiện
nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất vào NSNN khi chuyển mục đích sử dụng đất.</i><i></i></span>

<i>&nbsp;</i>

<br><span><i><br></i>Tác giả: <b>PHÚC KHANG</b></span>
  • <span><span>(BKTO) - </span><i>Lãnh
đạo KTNN đang giao Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán làm đầu mối thu
thập ý kiến đóng góp của các đơn vị trong ngành với Dự thảo Hướng dẫn phương
pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm
toán báo cáo tài chính doanh nghiệp (BCTCDN). </i></span>

<i>&nbsp;</i>

<br><span><br>Tác giả: <b>H.THOAN</b></span>
  • <span>(BKTO)
- <i>Với mục tiêu cung cấp điện cho hệ thống
điện miền Nam và hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an toàn cung cấp điện
cho hệ thống, đáp ứng chương trình phát triển nguồn điện trong Quy hoạch phát
triển điện quốc gia giai đoạn 2006-2015 có xét đến năm 2025, Dự án Nhà máy Nhiệt
điện Duyên Hải 1 (Dự án Duyên Hải 1) đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận triển
khai và giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư.</i></span>

<i>&nbsp;</i>

<br><span><br>Tác giả:<i> </i><b>ĐỨC HUY</b></span>
  • <span><span>(BKTO)<i> - </i></span><i><span>Thời gian qua, KTNN chuyên ngành II đã thực hiện
thành công một số&nbsp; </span></i><i><span>cuộc
kiểm toán chuyên đề. Đây là những cuộc kiểm toán có quy mô lớn, do nhiều đơn vị
trong KTNN cùng tham gia, được tổ chức theo các phương án khác nhau.&nbsp; Mỗi phương án đều có những mặt mạnh và mặt hạn
chế nhất định. Dưới đây là một số điểm ưu, khuyết trong phương án tổ chức kiểm
toán theo hình thức tập trung.</span></i></span>

<i>&nbsp;</i>

&nbsp;<br>

<span><br>Tác giả:
<b>HOÀNG XUÂN LƯƠNG</b></span><span><br><i>KTNN chuyên ngành II</i></span>
  • <span>(BKTO) - <i>Tích tụ đất đai là khâu tiền
đề trong đột phá phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, đến nay, thực trạng đất sản
xuất nông nghiệp của Việt Nam vẫn còn manh mún, phân tán; DN thuê đất để sản xuất
nông nghiệp gặp khó khăn</i> <i>do những rào cản về chính
sách, tạo thành thách thức lớn trong việc kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông
thôn.</i></span>

&nbsp;

<br><br>Tác giả: <b><span>LÊ HÒA</span></b>
  • <span><b><span>(</span></b><span>BKTO)
-<b> </b><i>Tại Hội thảo “Môi trường kinh doanh Việt Nam: Nhìn lại 5 năm thực hiện
Nghị quyết 19” vừa diễn ra tại Hà Nội, nhiều đại biểu nhận định, khoảng cách về
môi trường kinh doanh của Việt Nam so với các nước ASEAN-4 đã được thu hẹp
nhưng vẫn chậm. Hiện chỉ có duy nhất Chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam cao
hơn ASEAN-4, còn các chỉ số khác đều thấp hơn.</i></span></span>

<br><span><br>Tác giả:<b> QUỲNH ANH</b></span>