Thứ Sáu, 22/3/2019 - 13:05:49 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn


Báo tuần số ra ngày 21/3/2019 với những thông tin hấp dẫn:

  • <span>(BKTO) - Hệ thống giám sát tài chính ở Việt
Nam đang hoạt động phân tán, mỗi cơ quan quản lý và giám sát giám sát một loại
định chế tài chính trong khi thị trường đã phát sinh nhiều giao dịch phức tạp,
tiềm ẩn rủi ro chéo giữa các ngành và mang tính hệ thống. Chính vì vậy, cần
lựa chọn mô hình giám sát tài chính phù hợp để góp phần cho thị trường
tài chính phát triển bền vững.<br><br></span><span><b>LÊ VĂN TÁM</b> - <i>Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực III&nbsp;</i></span><b><span><i>
</i></span></b>
  • (BKTO) -&nbsp;<i>Ngày
22/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ
(KTNB - Nghị định 05). Theo đó, Nghị định 05 đưa ra một khung pháp lý về cách
thức tổ chức, thực hiện công tác KTNB cũng như vai trò, trách nhiệm của bộ phận
KTNB và các bên liên quan. Những nội dung trong Nghị định hướng đến các thông lệ
quốc tế về KTNB, tăng cường tính minh bạch của thông tin và tính hiệu quả và hiệu
suất trong quản trị công ty. Tại Bản tin “Kiểm toán nội bộ - Hướng tới thông lệ
quốc tế” do PwC cập nhật mới đây, đội ngũ chuyên gia của PwC đã chia sẻ các
thách thức chính liên quan đến các yêu cầu của Nghị định 05 đối với khối DN để
các DN có sự chuẩn bị tốt hơn trong quá trình triển khai KTNB tại từng đơn vị.<br><br></i><b>THÙY LÊ</b><i></i>
  • (BKTO) -&nbsp;Qua Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Khu bay - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (Dự án), KTNN yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hải Phòng kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu, trình phê duyệt Dự án và UBND TP. Hải Phòng kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc ban hành Quyết định chỉ định thầu; phê duyệt Dự án khi chưa xác định cơ cấu nguồn vốn đầu tư.<br><br><b>QUỲNH ANH</b><br>
  • (BKTO) -&nbsp;<span>Chỉ sau hơn 3
tháng thực hiện, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc cho người lao động là
công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã đạt được những kết quả khả quan. Trong
bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thực hiện BHXH bắt buộc cho lao
động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần
tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút lao động nhân lực cao đến Việt
Nam.<br><br></span><span><b>Đ. KHOA</b></span><b></b>
  • (BKTO) -&nbsp;Hệ thống giám sát tài chính ở Việt
Nam đang hoạt động phân tán, mỗi cơ quan quản lý và giám sát giám sát một loại
định chế tài chính trong khi thị trường đã phát sinh nhiều giao dịch phức tạp,
tiềm ẩn rủi ro chéo giữa các ngành và mang tính hệ thống. Chính vì vậy, cần
lựa chọn mô hình giám sát tài chính phù hợp để góp phần cho thị trường
tài chính phát triển bền vững.<br><br><b>THÙY
ANH</b><br>