Thứ Sáu, 22/10/2021 - 06:29:04 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài

Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài

(BKTO) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/11/2021.

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201