Thứ Bảy, 24/7/2021 - 02:30:32 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Quản lý rủi ro bên thứ ba - doanh nghiệp cần thay đổi cách tiếp cận

Quản lý rủi ro bên thứ ba - doanh nghiệp cần thay đổi cách tiếp cận

(BKTO) - Theo truyền thống, quản lý rủi ro của bên thứ ba (TPRM) tập trung vào mua sắm, thực hiện hợp đồng, quản lý các mối quan hệ và thực hiện đánh giá kinh doanh hằng quý. Tuy nhiên, khi DN ngày càng phụ thuộc vào các nhà cung cấp để hoàn thành mục tiêu kinh doanh cốt lõi và tạo lợi thế cạnh tranh, các biện pháp quản lý rủi ro như cũ không còn đủ nữa.

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201