Thứ Ba, 01/12/2020 - 15:34:16 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Jamaica: Quản lý yếu kém khiến ngân sách bị lạm chi suốt 5 năm

Jamaica: Quản lý yếu kém khiến ngân sách bị lạm chi suốt 5 năm

(BKTO) - Mười hai hội đồng thành phố và cơ quan, tổ chức của Chính phủ Jamaica được giao nhiệm vụ thực hiện các dự án thuộc Quỹ Phát triển hệ thống bầu cử (CDF) - trực thuộc Văn phòng Thủ tướng Chính phủ - mới đây đã bị chỉ trích trong một báo cáo kiểm toán tuân thủ do Tổng Kiểm toán công bố. Báo cáo đặc biệt lên án công tác quản lý, sử dụng Quỹ yếu kém khiến ngân sách bị chi tiêu lãng phí trong suốt 5 năm qua (từ năm 2015 đến năm 2020).

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201