Thứ Bảy, 6/6/2020 - 05:09:41 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Sửa đổi cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập:  Một số điểm cần được bổ sung, làm rõ

Sửa đổi cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Một số điểm cần được bổ sung, làm rõ

(BKTO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL). Dưới góc nhìn cá nhân, tác giả nhận thấy với nhiều điểm mới, Dự thảo Nghị định đã góp phần làm rõ thêm cơ sở thực hiện tự chủ tại các đơn vị này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục được nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh.

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201