Thứ Hai, 19/4/2021 - 18:19:32 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Lãnh đạo hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2020-2025

THỨ BA, 23/02/2021 11:30:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Đảng ủy KTNN vừa ban hành Nghị quyết số 89-NQ/ĐU ngày 19/02/2021 về "Lãnh đạo hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2020-2025".

Ảnh minh họa


Theo đó, Nghị quyết được ban hành nhằm: Phát triển, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những khâu đột phá, yếu tố quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII “Xây dựng Đảng bộ KTNN kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập”; đồng thời triển khai có hiệu quả các nội dung trong Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030.

Xây dựng, phát triển và hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với Nghị quyết số 999/2020/UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KTNN đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ, trong đó tập trung phát triển và đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, kiểm toán viên (KTV) đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, chuyên nghiệp, tinh thông nghiệp vụ chuyên môn, tương xứng với chuẩn mực quốc tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; kết hợp đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch, luân chuyển, điều động, biệt phái để rèn luyện cán bộ, KTV trong hoạt động thực tiễn.

Trên cơ sở mục tiêu chung đó, Nghị quyết đã xác định các mục tiêu cụ thể là: Chuyển biến căn bản, mạnh mẽ nhận thức của các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cấp nói chung và công chức, viên chức, KTV nói riêng về yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ trong tình hình mới, từ đó có kế hoạch đào tạo, tự đào tạo nhằm nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ cho mỗi tổ chức, cá nhân.

Phát triển và hoàn thiện tổ chức bộ máy của KTNN theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo chủ trương chung của cả hệ thống chính trị. 

Phát triển nguồn nhân lực phải được tính toán một cách khoa học dựa trên cơ sở xác định vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ và lộ trình cụ thể theo từng giai đoạn. 

 
Nghị quyết đặt mục tiêu phấn đấu: Đến hết năm 2023, xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc.
Đến hết năm 2025,  trên 70% KTV tham gia hoạt động kiểm toán có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá chính sách kinh tế vĩ mô và 100% KTV có khả năng ứng dụng công nghệ cao và vận dụng phương pháp kiểm toán hiện đại trong hoạt động kiểm toán.
KTNN sẽ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung để đảm bảo đủ khoảng 2.450 biên chế giai đoạn 2021-2023 và 2.600 biên chế giai đoạn 2024-2025 để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao. 
Nghị quyết cũng xác định rõ 3 nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực đảm bảo đủ về số lượng, cơ cấu chuyên môn và cơ cấu ngạch hợp lý. 

Trong đó, đáng lưu ý là việc thành lập Vụ Tài chính trên cơ sở nâng cấp Ban Tài chính hiện nay đang trực thuộc Văn phòng KTNN để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp I; tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước quản lý thống nhất, toàn diện công tác tài chính, tài sản, đầu tư phát triển và kiểm tra, kiểm toán nội bộ trong các đơn vị của KTNN. 

Cùng với đó là việc thành lập Học viện Kiểm toán trên cơ sở nâng cấp Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiêp vụ kiểm toán để thực hiện chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của KTNN. 

Hai là, lãnh đạo hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, chiến lược về công tác tổ chức cán bộ để nâng cao phẩm chất, năng lực, trách nhiệm công vụ của đội ngũ công chức, viên chức KTNN.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Đảng ủy sẽ lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành hoàn thiện cơ chế, chính sách về tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức, viên chức và người lao động; xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực KTNN giai đoạn 2021-2025; xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn cán bộ, chú trọng trẻ hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức KTNN; nghiên cứu cơ chế chính sách đãi ngộ vật chất, tinh thần đối với đội ngũ công chức, viên chức và người lao động. 

Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thông qua việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gắn với công tác quy hoạch, phát triển đội ngũ và đối với từng loại cán bộ công chức; đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực.../.
 
HỒNG NHUNG

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Kiểm soát rủi ro, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử

Kiểm soát rủi ro, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử

(BKTO) - Đây là vấn đề được đặt ra tại Hội thảo “Thương mại điện tử và những vấn đề pháp lý quan trọng” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức ngày 15/4, tại Hà Nội.

Tin mới

  • Quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo hiểm xã hội

    Quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo hiểm xã hội

    (BKTO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có Công văn gửi Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội kiến nghị làm rõ hơn đối tượng trong quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân người đứng đầu hoặc người đại diện pháp nhân, tại Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Nghị định 28).

     3 giờ trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201