Thứ Hai, 01/6/2020 - 11:56:31 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Phát huy vai trò lãnh đạo của Cấp ủy, xây dựng Báo Kiểm toán luôn xứng tầm cơ quan ngôn luận của Ngành

THỨ NĂM, 21/05/2020 19:21:11 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước - tại Đại hội Chi bộ Báo Kiểm toán nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 21/5, tại Hà Nội.


Các đại biểu tặng hoa, chúc mừng Chi ủy Báo Kiểm toán 
nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: Lê Hòa

Cùng dự Đại hội có đồng chí Đào Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy KTNN, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ia; đồng chí Lê Đình Thăng - Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN; đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Ban tổ chức Đảng uỷ KTNN, BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên Báo Kiểm toán và các đảng viên trong Chi bộ. 

Theo Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy Chi bộ và chính quyền  luôn phối hợp chặt chẽ để phát huy truyền thống đoàn kết, làm việc trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao. Chi ủy đã căn cứ các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên, Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 để xác định mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong toàn nhiệm kỳ và từng giai đoạn. Trên cơ sở đó, Chi bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tốt.

Trong công tác xây dựng Đảng, Cấp ủy thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức của đảng viên và quần chúng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Qua đó, nhận thức và hành động của đảng viên, quần chúng đã được nâng lên; bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ không ngừng được nâng cao.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chi bộ đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 để triển khai thực hiện, nâng cao nhận thức của toàn thể đảng viên và quần chúng về giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là việc làm tự giác, thường xuyên của cấp ủy, của từng đảng viên và quần chúng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm.
 

Các đại biểu thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội - Ảnh: Lê Hòa


Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tổ chức bồi dưỡng, kết nạp 2 đảng viên mới (đạt chỉ tiêu đề ra); cử 2 quần chúng ưu tú đi dự các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhằm chủ động trong việc phát triển đảng thời kỳ tiếp theo.

Cùng với đó, Chi bộ cũng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác: kiểm tra, giám sát, dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, đạt được nhiều kết quả tích cực, được Đảng ủy KTNN ghi nhận.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, công tác xuất bản, phát hành các ấn phẩm của Báo luôn đúng kế hoạch và tiến độ. Các ấn phẩm đã bao quát và phản ánh được nội dung tuyên truyền sâu rộng về những sự kiện kinh tế - chính trị lớn và các hoạt động văn hóa - xã hội nổi bật của đất nước, đặc biệt là các sự kiện gắn với hoạt động của Ngành. Các ấn phẩm, nhất là báo tuần, luôn dành khoảng một nửa dung lượng đăng tải nội dung tuyên truyền về hoạt động của KTNN và các lĩnh vực kiểm toán trong nước, quốc tế, tạo được bản sắc riêng của tờ báo chuyên ngành về kiểm toán, cơ quan ngôn luận của KTNN.

Nổi bật trong nhiệm kỳ, thực hiện Kế hoạch hành động về Vai trò Chủ tịch và thành viên Ban Điều hành ASOSAI (Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á) giai đoạn 2015-2024, trọng tâm là Đại hội ASOSAI lần thứ 14 được tổ chức tại Hà Nội, Báo đã xây dựng và duy trì chuyên mục “Hướng tới Đại hội ASOSAI lần thứ 14 năm 2018 tại Việt Nam” trên báo tuần từ năm 2016 cho đến khi kết thúc Đại hội; phối hợp với các đơn vị liên quan vận hành Chuyên trang thông tin điện tử “KTNN Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021”.
 
Từ tháng 7/2015 đến nay (tháng 4/2020), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, Báo Kiểm toán đã xuất bản được 250 kỳ ấn phẩm Kiểm toán (tuần báo) và đến tháng 6/2018 xuất bản được 36 kỳ ấn phẩm Kiểm toán cuối tháng (đặc san) với nội dung và hình thức không ngừng được nâng cao chất lượng. Báo điện tử từ khi đi vào hoạt động (7/2017) đến nay đã thực hiện đăng tải gần 3.000 tin, bài. Những kết quả đạt được đã góp phần tích cực vào việc thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh KTNN và kết quả hoạt động KTNN trong nước và quốc tế. 

Bên cạnh đó, Chi bộ cũng thực hiện tốt vai trò lãnh đạo các mặt công tác: tổ chức, cán bộ, hậu cần, cơ sở vật chất, phát hành - quảng cáo… Kết quả đạt được của các công tác này đã khẳng định vai trò quan trọng của Đảng trong việc dẫn dắt, định hướng và chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt quá trình công tác.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân của hạn chế và rút ra bài học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhiệm kỳ tới.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Báo cáo đã xác định mục tiêu, phương hướng của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025: Bám sát mục tiêu xuyên suốt nhiệm kỳ tới của Đảng bộ KTNN là “Xây dựng Đảng bộ KTNN kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập”, Chi bộ Báo Kiểm toán không ngừng phấn đấu, tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Để thực hiện những mục tiêu đề ra, Chi bộ đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu như: tiếp tục quán triệt, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025 và các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng cấp trên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; duy trì sinh hoạt định kỳ hằng tháng và nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt Chi bộ; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết trong chi bộ, đấu tranh phê bình và tự phê bình trên tinh thần xây dựng; tiếp tục lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt, toàn diện nhiệm vụ chính trị hằng năm...

Đặc biệt, Chi bộ đã xác định một số chương trình công tác trọng tâm của nhiệm kỳ như: xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, xây dựng Báo Kiểm toán phát triển bền vững, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao; lãnh đạo xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Báo Kiểm toán đến 2030, tầm nhìn 2035; xây dựng và đưa vào vận hành mô hình Tòa soạn hội tụ của Báo Kiểm toán tích hợp cả báo in, báo điện tử và các loại hình báo chí khác theo hướng hiện đại, chất lượng và hiệu quả; xây dựng bộ máy tổ chức, đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng theo mô hình hoạt động mới, phù hợp với định hướng chiến lược phát triển của đơn vị…

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận về những kết quả đạt được, hạn chế, vướng mắc trong hoạt động của Chi bộ thời gian qua và phương hướng, giải pháp khắc phục thời gian tới.
 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo Đại hội - Ảnh: Lê Hòa


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh bày tỏ nhất trí với các văn kiện của Chi bộ trình Đại hội; đồng thời, ghi nhận những nỗ lực của Chi bộ nhiệm kỳ vừa qua trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng. "Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, lãnh đạo đơn vị đảm bảo tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Ngành" - đồng chí Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Để thực hiện tốt công tác trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu Chi bộ Báo Kiểm toán cần tiếp tục chú trọng lãnh đạo nâng cao tính thời sự, chất lượng tin bài và coi đây là giải pháp để thu hút bạn đọc; quan tâm hơn đến công tác tuyển chọn cán bộ, phóng viên có năng lực, phẩm chất, đáp ứng nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra. Bên cạnh đó, Chi bộ cần lãnh đạo đơn vị tiếp tục triển khai tốt các dự án, kế hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất đã được lãnh đạo KTNN thông qua, đảm bảo đúng tiến độ và quy định, phát huy hiệu quả sử dụng. Đặc biệt, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động; bám sát định hướng, chú trọng giữ gìn hình ảnh, uy tín của KTNN, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Ngành, góp phần xây dựng KTNN ngày càng phát triển. 

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Đỗ Hồng Công - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Kiểm toán - trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Nguyễn Tuấn Anh và khẳng định Chi bộ sẽ nghiêm túc tiếp thu để cụ thể hóa vào kế hoạch, chương trình làm việc để triển khai thực hiện; tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để Báo Kiểm toán phát triển xứng tầm là cơ quan ngôn luận của Ngành, xứng đáng với sự quan tâm, tin cậy của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, lãnh đạo KTNN. 
 

Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội - Ảnh: Lê Hòa


Với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã tín nhiệm bầu 3 đồng chí vào Chi ủy và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VI. Đồng chí Đỗ Hồng Công được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

NGUYỄN LỘC

 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Công tác quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước  cổ phần hóa:  Thiếu sót từ cơ quan quản lý đến doanh nghiệp

Công tác quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa: Thiếu sót từ cơ quan quản lý đến doanh nghiệp

(BKTO) - Qua kiểm toán công tác quản lý, sử dụng đất của DNNN cổ phần hóa (CPH) giai đoạn 2011-2017 tại 5 tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên và Quảng Ninh, KTNN khu vực VI nhận thấy phần lớn DN đưa ra phương án sử dụng đất không phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh; còn tình trạng DN cố giữ đất để trục lợi từ quyền thuê đất nhà nước hoặc chờ cơ hội để chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Cùng với đó, công tác quản lý đất đai còn nhiều thiếu sót.

Tin mới

  • Tập trung tháo gỡ khó khăn cho DN trong và sau đại dịch Covid-19

    Tập trung tháo gỡ khó khăn cho DN trong và sau đại dịch Covid-19

    (BKTO) - Tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 (Dự thảo Nghị quyết), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành đối với Dự thảo Nghị quyết này.

     3 giờ trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201