Thứ Tư, 14/11/2018 - 01:32:55 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 62822293 Cơ quan: (024) 62822260 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Sẽ ban hành hướng dẫn mới liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

THỨ BA, 06/11/2018 10:20:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Thực hiện Quyết định số 344/QĐ- KTNN của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp (BCTCDN)… Tổ soạn thảo đã hoàn thành Dự thảo Hướng dẫn này và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của KTNN để lấy ý kiến của các đơn vị trong ngành từ nay đến trước ngày 15/12/2018.

Bản Dự thảo được đưa ra lấy ý kiến có kết cấu 5 Chương, 19 Điều. Trong đó, Chương I đề cập đến “Những quy định chung”, Chương II đề cập đến “Chính sách xác định trọng yếu kiểm toán BCTCDN”, các Chương còn lại hướng dẫn cụ thể về quá trình vận dụng đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán BCTCDN từ giai đoạn chuẩn bị kiểm toán (Chương III) đến giai đoạn thực hiện kiểm toán (Chương IV) và giai đoạn hình thành ý kiến và lập báo cáo kiểm toán (Chương V).

Đáng chú ý, tại Điều 6 Chương II của Dự thảo có Khung hướng dẫn xác định trọng yếu kiểm toán BCTCDN về định lượng, trong đó hướng dẫn cho Kiểm toán viên nhà nước xác định mức trọng yếu đối với tổng thể BCTCDN.

Bảng: Khung tỷ lệ cho từng tiêu chí để xác định mức trọng yếu tổng thể
STT MỨC TRỌNG YẾU TỔNG THỂ
1 3-10% tổng lợi nhuận trước thuế
2 0,5-3% tổng doanh thu
3 0,5-3% tổng chi phí
4 0,5-3% tổng vốn chủ sở hữu
5 0,5-2% tổng tài sản
Nguồn: Dự thảo Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán BCTCDN

Khung tỷ lệ nêu trên cung cấp định hướng cho Kiểm toán viên nhà nước khi đưa ra các xét đoán trong việc xác định mức trọng yếu đối với tổng thể BCTCDN. Trong một số trường hợp, tỷ lệ % xác định mức trọng yếu có thể vượt khung hướng dẫn nói trên nếu như Kiểm toán viên nhà nước xét đoán rằng mức trọng yếu đó là phù hợp. Tất nhiên, Kiểm toán viên nhà nước cần phải phản ánh trong hồ sơ kiểm toán những diễn giải chi tiết hơn về nguyên nhân xác định mức trọng yếu vượt quá khung và mức trọng yếu vượt khung này phải được sự đồng ý của Lãnh đạo KTNN…

Đồng thời, Khung hướng dẫn xác định trọng yếu kiểm toán BCTCDN còn hướng dẫn cho Kiểm toán viên nhà nước xác định mức trọng yếu đối với các khoản mục, nhóm giao dịch, số dư tài khoản và thông tin thuyết minh cần lưu ý; xác định mức trọng yếu thực hiện (khoảng từ 50%-75% mức trọng yếu tổng thể); xác định ngưỡng sai sót không đáng kể (từ 0%-3% mức trọng yếu tổng thể). Kèm theo đó là các nguyên tắc xác định trọng yếu về định tính được quy định tại Điều 7.

Theo Dự thảo, Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán BCTCDN được áp dụng với các đơn vị trực thuộc KTNN, các đoàn KTNN, thành viên đoàn KTNN và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kiểm toán BCTCDN của KTNN. Hướng dẫn nhằm giúp Kiểm toán viên nhà nước vận dụng đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán một cách phù hợp khi lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán trong kiểm toán BCTCDN.

H.THOAN

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc: Cơ quan thuế kiểm tra lại kết luận của cơ quan thanh tra và Kiểm toán Nhà nước là không đúng quy định của pháp luật

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc: Cơ quan thuế kiểm tra lại kết luận của cơ quan thanh tra và Kiểm toán Nhà nước là không đúng quy định của pháp luật

(BKTO) - Phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 12/11 về Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), đại biểu Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã tập trung phân tích và khẳng định: Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của KTNN và Thanh tra Nhà nước trong Dự thảo luật là sai về logic, không đúng quy định của pháp luật.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết

Thăm dò ý kiến

Sau sự cố tại Hà Giang vừa qua, có nên tổ chức chấm thẩm định lại bài thi trắc nghiệm của một số tỉnh khác có nghi vấn gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018?

Gửi bình chọn Xem kết quả
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: 024.62822293