Thứ Ba, 01/12/2020 - 15:00:27 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Đánh thức tiềm năng du lịch  nông nghiệp, nông thôn

Đánh thức tiềm năng du lịch nông nghiệp, nông thôn

(BKTO) - Mô hình kinh tế trang trại, hợp tác xã (HTX) nông nghiệp gắn với hoạt động du lịch nông nghiệp, nông thôn ngày càng có tiềm năng lớn, phù hợp với định hướng chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, các hoạt động du lịch nông nghiệp vẫn mang tính tự phát, chưa hấp dẫn du khách. Bởi vậy, để phát huy được tiềm năng, lợi thế này, cần có những giải pháp phù hợp hơn.

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201