Thứ Năm, 27/6/2019 - 04:59:33 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Dự án Đường nối TP. Hạ Long với cầu Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh: Kỳ II - Quản lý, thực hiện Dự án  còn bất cập, sai sót

Dự án Đường nối TP. Hạ Long với cầu Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh: Kỳ II - Quản lý, thực hiện Dự án còn bất cập, sai sót

(BKTO) - Qua kiểm toán Dự án Đường nối TP. Hạ Long với cầu Bạch Đằng (tỉnh Quảng Ninh), KTNN đã chỉ ra nhiều bất cập, sai sót liên quan đến công tác quản lý, thực hiện Dự án, quản lý chất lượng công trình, cũng như quản lý chi phí đầu tư Dự án.

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312