Chủ Nhật, 29/11/2020 - 12:01:42 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng - thách thức và kinh nghiệm

Kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng - thách thức và kinh nghiệm

(BKTO) - ROSS CAMPBELL - Giám đốc lĩnh vực công, Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales

Xem tiếp
 • Cần nâng cao chất lượng tiêu chí đánh giá cho cuộc kiểm toán hoạt động

  Cần nâng cao chất lượng tiêu chí đánh giá cho cuộc kiểm toán hoạt động

  (BKTO) - Thực hiện “Kế hoạch chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2013-2017”, thời gian qua, KTNN đã triển khai một số cuộc kiểm toán hoạt động (KTHĐ). Kết quả các cuộc kiểm toán này bước đầu đã giúp cho ngân sách, tiền, tài sản nhà nước và các nguồn lực của quốc gia được quản lý, sử dụng tốt hơn. Tuy nhiên, do mới được triển khai, công tác đánh giá, phân tích về tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả đối với lĩnh vực này vẫn còn bộc lộ những khó khăn, hạn chế. Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này chính là vấn đề thiết lập các tiêu chí đánh giá cho cuộc KTHĐ.

  Xem tiếp
 • Giải pháp khắc phục khó khăn khi thực hiện kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

  Giải pháp khắc phục khó khăn khi thực hiện kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

  (BKTO) - Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2013-2017, KTNN đã có những bước đi cụ thể để triển khai chức năng thực hiện kiểm toán hoạt động (KTHĐ) trong thời gian qua. Trên cơ sở xây dựng đội ngũ nòng cốt về KTHĐ, đến tháng 3/2016, KTNN đã thành lập thí điểm một số phòng KTHĐ tại các KTNN chuyên ngành và khu vực, trong đó có KTNN chuyên ngànhVII.

  Xem tiếp
 • Các cuộc kiểm toán hoạt động cần được chú trọng công tác thu thập thông tin và xây dựng tiêu chí

  Các cuộc kiểm toán hoạt động cần được chú trọng công tác thu thập thông tin và xây dựng tiêu chí

  (BKTO) - Năm 2015-2016, KTNN đã tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động (KTHĐ) tại: Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (BVMT); Hệ thống xử lý nước thải y tế (HTXLNTYT) của các bệnh viện tuyến trung ương (BVTƯ) trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015; Hợp phần xe buýt nhanh khối lượng lớn - BRT thuộc Dự án Phát triển giao thông đô thị Hà Nội. Kết quả kiểm toán đã chỉ ra nhiều hạn chế trong công tác quản lý, điều hành của các đơn vị, dẫn đến việc chương trình/dự án không đạt được mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm toán, các cuộc kiểm toán trên cũng đã gặp phải nhiều bất cập, vướng mắc, cả trong giai đoạn lập kế hoạch cũng như giai đoạn triển khai thực hiện.

  Xem tiếp
 • Lựa chọn chủ đề cho cuộc kiểm toán hoạt động và kinh nghiệm của các chuyên gia quốc tế

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201