Thứ Sáu, 22/10/2021 - 06:34:18 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Đề xuất bổ sung nguyên tắc về quản lý theo dõi hoạt động mua bán nợ

Đề xuất bổ sung nguyên tắc về quản lý theo dõi hoạt động mua bán nợ

(BKTO) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đề xuất bổ sung nguyên tắc về quản lý theo dõi trong trường hợp bán một phần khoản nợ hoặc bán một khoản nợ cho nhiều bên mua nợ.

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201