Thứ Bảy, 6/3/2021 - 08:42:15 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Kiểm toán việc quản lý nguồn nước sông Mê Công: Khẳng định vai trò, tiếng nói của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam với cộng đồng quốc tế

Kiểm toán việc quản lý nguồn nước sông Mê Công: Khẳng định vai trò, tiếng nói của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam với cộng đồng quốc tế

(BKTO) - KTNN vừa chính thức triển khai kiểm toán việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Công gắn với việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững (SDG). Cuộc kiểm toán này được kỳ vọng sẽ mang lại những hiệu quả thiết thực, ý nghĩa không chỉ cho Việt Nam mà còn cả với các quốc gia thuộc lưu vực sông Mê Công.

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201