Thứ Ba, 01/12/2020 - 16:13:57 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Cộng đồng ASOSAI hướng tới kiểm toán thúc đẩy phát triển bền vững